ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Rozpędzająca się lokalna gospodarka to obszar który jest niezbędny w budowie stabilnej i silnej jednostki samorządowej. Warto zaznaczyć, że wszystkie wskaźniki w stosunku do zeszłego roku przesunęły się w prawą, a więc bardziej sprzyjającą stronę wykresu. Jest to bardzo rzadka sytuacja, która jest jednoznacznie pozytywna dla Trzebnicy. Z tego powodu Gmina Trzebnica jest liderem w grupie porównawczej pod względem korzystnych zmian zachodzących w gospodarce.

Stosunkowo daleko od średniej wypada tzw. polityka podatkowa, która innymi słowy jest bardzo korzystna dla mieszkańców, jednak pozostawia jeszcze pewne rezerwy jeżeli chodzi o budżet gminny.

Mimo bardzo niskiego bezrobocia i bezrobocia długotrwałego, wskaźniki te w podobnych do Trzebnicy jednostkach są na jeszcze niższych poziomach.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA