ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Trzebnicka oświata może pochwalić się dobrymi wskaźnikami z obszaru Edukacji. Większość współczynników znajduje się po prawej stronie wykresu, a część z nich ulega poprawie. W gminie poziom wydatków bieżących na ucznia jest niższy niż w podobnych jednostkach, co sugeruje efektywność kosztową. Dobrze prezentują się też współczynniki skolaryzacji szkół podstawowych oraz przedszkoli, które kształtują się odpowiednio na poziomie ponad 97% i ponad 99%. Co ciekawe, mimo pokrycia subwencją tylko 76,15% wydatków oświatowych (średnia 2019-2021) Trzebnica jest jedną z lepiej radzących sobie jednostek pod tym kątem.

Nieco słabiej wypada jedynie poziom subwencji oświatowej pozyskiwanej na ucznia, co sugeruje niski stopień wykorzystania możliwości rozbudowy podstawy subwencji, a z drugiej strony pozwala utrzymać system w mniej skomplikowanym kształcie, co przekłada się na jego niższy koszt.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA