trzebnica przyjazna senioromGrafika - Trzebnicka Karta SenioraProgram jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej.


Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLI/427/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 4 czerwca 2018 r. Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności, zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb seniorów, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie, zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz przyczynienie się do aktywnego spędzania czasu wolnego.trzebnicka karta seniora

Program skierowany jest do osób które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Trzebnica. Przystąpienie do Programu „Trzebnica Przyjazna Seniorom” jest równoznaczne z udziałem w Programie „Ogólnopolska Karta Seniora”

Program umożliwia korzystanie ze zniżek w określonych gminnych instytucjach i ośrodku zdrowia, środki zabezpieczone na jego realizację pochodzą z budżetu Gminy Trzebnica oraz budżetów gminnych jednostek organizacyjnych.117

Liczba wydanych kart

w 2021 r.:

1 457

Liczba wydanych kart

(stan na 31.12.2021 r.)KORZYŚCI dla seniorów


Zdjęcie - Ratusz w Trzebnicy

Seniorzy z Trzebnicy mają zapewnione ulgi w następujących miejscach:


  • 50% zniżki normalnego biletu jednorazowego wstępu do Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-Zdrój;

  • 50% zniżki normalnego biletu Gminnego Centrum Kultury i Sportu (w tym wszystkie imprezy których organizatorem jest ww. GCKiS);

  • Gminne Centrum Medyczne Trzebnica Zdrój - zniżka 25% przy określonych zabiegach (masażach leczniczych kręgosłupa, masażach rozluźniających karku bądź terapii indywidualnej z rehabilitantem).


Grafika - Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia do korzystania z ulg oraz zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy i Partnerów Programu.


Wykaz Partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora dostępny jest poniżej.Partnerzy ogólnopolskiej karty seniora - SPRAWDŹ!