certyfikat samorząd przyjazny rodzinom


Grafika "Związek dużych Rodzin Trzy Plus"Idea Certyfikacji Samorząd Przyjazny Rodzinom czerpie inspirację z europejskiej inicjatywy ELFAC (European Larg Families Confederation) i wyrosła z nieformalnego Forum Samorządowego na Rzecz Rodzin.


Certyfikat „Gmina Przyjazna Rodzinie w Europie” jest procesem odkrywania, planowania i realizacji planów oraz oceny usług i ośrodków rodzinnych.
  • Forum Samorządowe na Rzecz Rodzin powstało z inicjatywy Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, jako efekt dialogu stowarzyszenia prorodzinnego z samorządami.

  • Forum gromadzi wszystkie chętne samorządy, które aktywnie działają na rzecz rodzin, uznając je za istotną wartość dla społeczności lokalnych.


  • Członkowie Forum spotykają się dwa razy do roku, tworząc przestrzeń do rozmowy na temat wszelkich trudności i osiągnięć z obszaru polityki rodzinnej i społecznej: wymieniają się doświadczeniami, wspólnie kreują nowe rozwiązania i wskazują na dobre praktyki w różnych obszarach.


  • Certyfikacja Samorządów Przyjaznych Rodzinom jest kontynuacją dotychczasowej współpracy ZDR 3 Plus z samorządami. Warto zaznaczyć, że dzięki współpracy z ELFAC Certyfikacja Samorząd Przyjazny Rodzinom uzyskała rangę międzynarodową.

Grafika - "European Family Network Municipalities".


W ramach procesu Certyfikacji przeprowadzone zostały w 2021 r. warsztaty dla szkół, jednostek gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego:


1. Komunikacja zewnętrzna, komunikacja polityki rodzinnej

2. Praca w bezpośrednim kontakcie z rodzinami

3. Praca z młodzieżą

4. Jak czytać siebie i innych? Czyli po co bibliotekarzowi empatia.

5. Rozwój wolontariatu rodzinnego

Przeprowadzona została również ankieta wśród mieszkańców Gminy Trzebnica składająca się z pytań dotyczących działań podejmowanych przez Gminę na rzecz rodziny. Uzyskane dane są analizowane przez Związek Dużych Rodzin 3 Plus, który prowadzi proces certyfikacji.


Uzyskanie polskiego certyfikatu Samorząd Przyjazny Rodzinie, pozwoli także na wejście Gminy Trzebnica, do Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie.


Zdjęcie przedstawia broszurę informacyjną na temat "Certyfikatu Samorządu Przyjaznego Rodzinom", cz. 1.
Zdjęcie przedstawia broszurę informacyjną na temat "Certyfikatu Samorządu Przyjaznego Rodzinom", cz. 2.
Zdjęcie przedstawia broszurę informacyjną na temat "Certyfikatu Samorządu Przyjaznego Rodzinom", cz. 3.
Zdjęcie przedstawia broszurę informacyjną na temat "Certyfikatu Samorządu Przyjaznego Rodzinom", cz. 4.
Zdjęcie przedstawia broszurę informacyjną na temat "Certyfikatu Samorządu Przyjaznego Rodzinom", cz. 5.
Zdjęcie przedstawia broszurę informacyjną na temat "Certyfikatu Samorządu Przyjaznego Rodzinom", cz. 6.